معنی آیه ا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون

  278بازدید

  معنی آیه ا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون تفسیر مفهوم تحت الفظی ترجمه به فارسی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آیا شما آن را (در دوران جنینى) آفرینش (پى در پى) مى‏دهید یا ما آفریدگاریم؟!.

  مترادف و متضاد زمین

  339بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زمین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ارض، اقلیم، بوم، سرزمین، مرزوبوم، حد، مرز، تراب، ثری، خاک، گل، بر، خشکی، ملک.

  مترادف و متضاد افسرده

  6350بازدید

  مترادف و متضاد کلمه افسرده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزرده، اندوهگین، اندوهناک، بیحال، پریشان‌حال، پژمان، پژمرده، خمود، دلتنگ، دلمرده، رنجیده، غمگین، غمناک، گرفته، متاثر، محزون، ملول، نژند.