در کتاب سمک عیار ، سمک به یاری کدام پادشاه میرود

  در کتاب سمک عیار ، سمک به یاری کدام پادشاه میرود جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خورشید شاه.

  اولین استیشن واگن تمام استیل آمریکا سال 1946 جیپ

  اولین استیشن واگن تمام استیل آمریکا سال 1946 جیپ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نمیدونم.

  معنی مسماس در لغت نامه دهخدا

  5بازدید

  معنی کلمه مسماس در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مسماس. [م َ](ع ص) سبک رو. سبک کار. شوریده.(منتهی الارب ذیل ماده ٔ م س س)(ناظم الاطباء)(آنندراج)., مسماس. [م ِ](ع مص) آمیخته و شوریده شدن کار. مَسمَسه.(منتهی الارب ذیل ماده ٔ م س س)(از ناظم الاطباء). مسمس الامر مسمسهً و مسماساً؛ آمیخته شد آن کار وشوریده گشت.(ناظم الاطباء). و رجوع به مسمسه شود.

  به نوعی استراتژی جنگی جهت حفظ نیروها و ادوات نظامی گفته می شود

  360بازدید

  جواب به نوعی استراتژی جنگی جهت حفظ نیروها و ادوات نظامی گفته می شود پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استتار, استتار.