ریچارد کلابرن مخترع آچار فرانسه اهل کجا بود

    ریچارد کلابرن مخترع آچار فرانسه اهل کجا بود جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : انگلیس.