معنی زورآزما در لغت نامه دهخدا

  34بازدید

  معنی کلمه زورآزما در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زورآزما. [زْ / زِ] (نف مرکب) زورآزمای. زورآزماینده. آنکه زور و نیروی خویش را به معرض آزمایش درآورد. کسی که با دیگری دست و پنجه نرم کند. پهلوان. (فرهنگ فارسی معین). پهلوان را گویند. (آنندراج). پهلوان و کشتی گیر. (ناظم الاطباء): دو تن را بفرمود زورآزمای به کشتی که دارند با دیو پای فردوسی گشاده بری گرد زورآزمای نبرداشتی جوشن او ز جای فردوسی به زاری بر اسفندیار آمدند همه دیده چون نوبهار آمدند بر ایشان ببخشود زورآزمای وزان پس نیفکند کس را ز پای فردوسی به زابل نبد ایچ زورآزمای که آن چرخ کردی به زه سرگرای اسدی ز زورآزمایان گردنفراز بسا کس شد و گشت نومید باز اسدی چون زورآزما شده دست جنون تو خاقانیا تو فکر گریبان نمی کنی خاقانی درشت و تنومند و زورآزمای به تنها عدوبند و لشکرگشای نظامی یکی از صاحبدلان، زورآزمایی را دید بهم برآمده. (گلستان) به زندان فرستادش از بارگاه که زورآزمای است بازوی شاه سعدی (بوستان) هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست پنجه با زورآزما افکندن از فرهنگ نیست سعدی رجوع به زور و زورآزمایی شود., زورآزما. [زِ] (اِخ) دهی از دهستان یک مهه است که در بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز واقع است و 360 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

  تربیت بدنی در حل جدول جواب

  20116بازدید

  جواب و پاسخ تربیت بدنی در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سازمان اداره سرپرستی امور ورزشی.

  ناشناس : ذخیره قدرت در کدام یک ورزش ها اهمیت ندارد؟

  ANA : سلام 1ورزش 2شام 3مو 4دی5ید6موم7ملک 8شیر 9شنا10اب11قند

  Mahtab : پاسخ جدول کوچ ۱_ترازو ۲_قدسنج ۳_قوت ۴_توده ی بدنی ۵_ورزش در خانه ۶_هضم ۷_هوازی ۸_تربیت ۹_تغذیه ۱۰_هرم ۱۱_تناسب ۱۲_بهداشت ۱۳_سلامت ۱۴_کوچ

  .. : سلام ببخشید کسی جدول درس تربیت بدنی تکاپو رو نوشته ؟؟ بفرستین لطفا جواب

  زهرا : جدول تکاپو تربیت بدنی رو کی رمزشو بلده؟ممنون میشم پاسخ بدین❤☺

  مترادف و متضاد صلاح

  272بازدید

  مترادف و متضاد کلمه صلاح واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صوابدید، مصلحت، خوبی، خیر، نیکی، آشتی، صلح، اهلیت، شایستگی (متضاد) فساد.

  مترادف و متضاد غریب

  450بازدید

  مترادف و متضاد کلمه غریب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیگانه، غریبه، ناآشنا، ناشناخته، ناشناس، بیکس، فقیر، نامحرم، اجنبی، خارجی، بدیع، حیرت‌انگیز، شگفت، شگفت‌آور، عجیب، غیرعادی، طرفه، طریف، نو، دورازوطن، دورافتاده (متضاد) آشنا، خویش.

  مترادف و متضاد شوکت

  803بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شوکت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بزرگی، تشخص، جاه، جبروت، جلال، حشمت، شان، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا.

  مترادف و متضاد عجیب

  779بازدید

  مترادف و متضاد کلمه عجیب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدیع، پرشگفت، شگرف، شگفت، شگفت‌آور، شگفت‌انگیز، طرفه، غریب، نادر (متضاد) عادی.

  مترادف و متضاد بهاران

  235بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بهاران واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بهار هنگام، فصل بهار (متضاد) خزان، برگ‌ریزان.