معنی چمبلی کوتر در زبان مازندرانی

  202بازدید

  معنی کلمه چمبلی کوتر در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوعی کبوتر جنگلی به رنگ خاکستری با خال هایی بر روی بال و...

  قصد و آهنگ در حل جدول جواب

  1413بازدید

  جواب و پاسخ قصد و آهنگ در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هم, اراده, نیت, همت, عزم کردن، عزیمت، نیت، اراده، تصمیم، خواست, وخ.

  مترادف و متضاد سرشار

  2544بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سرشار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آکنده، انباشته، پر، سیراب، فایض، فیض، لبالب، لبریز، مالامال، مشحون، ممتلی، مملو (متضاد) تهی.

  از پرندگان شکاری در حل جدول جواب

  4259بازدید

  جواب و پاسخ از پرندگان شکاری در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شاهین, عقاب, قوش, باز, ترلان, زغن, هوبره, قرقی, باشه, کورکور, هیلا, واشه, چرغ، قوش.