گدروسیا نام قدیم کدام منطقه از کشورمان بوده است

  86بازدید

  جواب گدروسیا نام قدیم کدام منطقه از کشورمان بوده است پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سیستان و بلوچستان, سیستان و بلوچستان.

  به آوایی که در اثر ضربه دو فلز ایجاد می شود چه می گویند

  421بازدید

  جواب به آوایی که در اثر ضربه دو فلز ایجاد می شود چه می گویند پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : چکاچاک.