myosin به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه myosin انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پروتئین اساسی عضله, میوزین: پروتئین انحلال پذیر از نوع گلوبولین که ۶۸ % پروتئین عضله را تشکیل می دهد, پروتئین اساسی عضله.

  Zoom Out به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه Zoom Out انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تصویر را از زوم‌ خارج‌ کردن‌, زوم‌ پس‌.

  corel به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه corel انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شرکتی در ottawa. ontario که یکی از بهترین برنامه های ترسیم به نام coreirow را رسال 1989، شرکت corel مالک خانوادهای از کاربردهای تجاری wordpertect گردید. محصولات دیگر این شرکت شامل مجموعه ای از برنامه های راه انداز دستگاهscsi و توزیع سیستم عامل linux است. آدرس اینترنتی آن عبارت است از WWW.corel.com.

  me too به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه me too انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دارای شباهت تبلیغاتی نسبت برقیب سیاسی خود.