SBC به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه SBC انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : single - board computer-کامپیوتر تک برد بردی مداری که معمولاً شامل ریز پردازنده، ROM و RAM خطوط I/O موازی است و می تواند به عنوان واحد پردازش اصلی یا کنترل کننده جانبیها و دستگاههای I/O عمل کند. اغلب از آن در ابزارهای عملی و تجهیزات آزمایش خودکار استفاده می کنند و در توسعه سیستمهای نمونه به کار می رود., کامپیوتر تک بردی نگاه کنید به single - board computer.

  madar به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه madar انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مخففی برای analysis T malfunction T detection T and recording و سیستم خود تشخیص که برای آشکار سازی عملکرد نادرست در تجهیزات هواپیمایی به ار می رود.

  twin به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه twin انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دوقلو, توام, همزاد (درجمع) جوزا, هم شکمان, زوج, جفت, دوتا, دوقلو, توام کردن, جفت کردن, دو تا، دو قلو، جفت, توأم کردن، دو قلو، چند قلو، جفت، زوج، توأم، دو, دو قلو.

  Pola Screen به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

  معنی کلمه Pola Screen انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرده‌ یا صافی‌ قطبی‌ کننده‌, صافی‌ قطبی‌ ساز, فیلتر پولاریزه‌.