dck به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  19بازدید

  معنی کلمه dck سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : عرشه، عرشه کشتی، کف، سطح، :اراستن، زینت کردن، عرشه دار کردن، پوشاندن، یکدسته ورق.

  spr به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  56بازدید

  معنی کلمه spr سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ردپا، ردپای کسی را گرفتن، رد پا، اثر، خط اهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، ردپاراگرفتن، پی کردن، دنبال کردن، بدنبال کشیدن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله دار بودن، دنباله داشتن، اثر پا باقی گذاردن، پیشقدم، پیشرو، دنباله، نشان، اثر، جای پا، ردیا، ذره، خرده، بقایا.

  boj به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  126بازدید

  معنی کلمه boj سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوعی فلا نل رومیزی، رهنمای شناور، کویچه، روابی، جسم شناور، روی اب نگاهداشتن، شناور ساختن.