مساعدة به فارسی معنی ترجمه عربی

  55بازدید

  معنی کلمه مساعدة عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور , مساعدت , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , مدد , نوکر , مزدور.

  عُملاءُ إثارة الفِتَینِ به فارسی معنی ترجمه عربی

  57بازدید

  معنی کلمه عُملاءُ إثارة الفِتَینِ عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مزدوران فتنه انگیز , عوامل فتنه , عناصر فتنه گر , دستان فتنه گر.

  عبر به فارسی معنی ترجمه عربی

  420بازدید

  معنی کلمه عبر عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سرتاسر , ازاین سو بان سو , درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط , ازاین طرف بان طرف.

  عطلة نهایة الاسبوع به فارسی معنی ترجمه عربی

  139بازدید

  معنی کلمه عطلة نهایة الاسبوع عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اخر هفته , تعطیل اخر هفته , تعطیل اخر هفته را گذراندن.

  افهم به فارسی معنی ترجمه عربی

  34بازدید

  معنی کلمه افهم عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دریافتن , درک کردن , فهمیدن , فرا گرفتن , ملتفت شدن , رساندن.