ملابس به فارسی معنی ترجمه عربی

  465بازدید

  معنی کلمه ملابس عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رخت , اسباب , اراستن , پوشاندن , جامه , جامه لباس , ملبوس , پوشاک , لباس , پوشیدن , در بر کردن , بر سر گذاشتن , پاکردن (کفش و غیره) , عینک یا کراوات زدن , فرسودن , دوام کردن.

  خافت به فارسی معنی ترجمه عربی

  101بازدید

  معنی کلمه خافت عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تار , تاریک , تیره کردن , کم نور , مبهم , مه دار , نامعلوم , گیج.

  معرفة القراءة والکتابة به فارسی معنی ترجمه عربی

  43بازدید

  معنی کلمه معرفة القراءة والکتابة عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سواد , با سوادی , سواد خواندن ونوشتن.

  عداوة به فارسی معنی ترجمه عربی

  246بازدید

  معنی کلمه عداوة عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دشمنی , عداوت , شهامت , جسارت , کینه , خصومت , عملیات خصمانه.