اشکارکردن به آلمانی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه اشکارکردن از فارسی به آلمانی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Ansagen, Abisoliert, Bloß, Entblößen, Kahl, Nackt, Notdürftig.