صورت جمع کلمه.فلاه حالیارد ریسمان بادبان به آلمانی ترجمه معنی

    66بازدید

    معنی و ترجمه کلمه صورت جمع کلمه.فلاه حالیارد ریسمان بادبان از فارسی به آلمانی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Ha.lften (pl) [noun].