بازنشسته‌ به انگلیسی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه بازنشسته‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Senior Citizen, Pensioner, Retired, Retiree, Superannuated.