درخت‌ زار درختان‌ صنعتی‌ به انگلیسی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه درخت‌ زار درختان‌ صنعتی‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Plantation.