کلاه‌ فارغ‌ التحصیلی‌ به انگلیسی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه کلاه‌ فارغ‌ التحصیلی‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Mortarboard.