معنی نخش در زبان مازندرانی

  117بازدید

  معنی کلمه نخش در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نقشنقاشی هایی که بر دیوار یا پارچه، رسم شده است, ناخوش، بدحال، جنس بد، بد.

  معنی گرومبه گرومبه در زبان مازندرانی

  10بازدید

  معنی کلمه گرومبه گرومبه در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پی در پی، صوتی است که از کوبیده شدن دو جسم سخت به هم ایجادمی...

  معنی کوفا در زبان مازندرانی

  10بازدید

  معنی کلمه کوفا در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تپه، کوه، دسته های شلتوک یا گندم چیده شده با نظم خاص بر...

  معنی خامه در زبان مازندرانی

  11بازدید

  معنی کلمه خامه در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گل خام که آماده ی تبدیل و قرار گرفتن در کوره باشد.