معنی کش به کش در زبان مازندرانی

  11بازدید

  معنی کلمه کش به کش در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : در کنار هم خفتن در آغوش کشیدن و خفتن, پهلو به پهلو، روبرو، مقابله کردن، درگیر شدن، برخورد کردن...

  معنی اسما در زبان مازندرانی

  434بازدید

  معنی کلمه اسما در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ناسزا و توهین زنان به یکدیگر به گونه ای که یکی دیگری را به...

  معنی چیت در زبان مازندرانی

  6بازدید

  معنی کلمه چیت در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اعلام فسخ و پایان در بازی و یا برخی امور، نوعی پارچه ی گلدار...