معنی گزنه در زبان مازندرانی

  29بازدید

  معنی کلمه گزنه در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گزنده, گزنه، گزنا، گزنک، گیاهی است از رسته ی دو لپه های بی گلبرگ...

  معنی فکا در زبان مازندرانی

  55بازدید

  معنی کلمه فکا در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوعی بیلچه جهت وجین، نوعی مرغابی که به سرسره شهرت دارد, نام قسمتی از زمین کشاورزی در کته پشت آمل و بابل، زیر درخت...