در قرآن کریم خداوند چه موجودی را به گهواره تشبیه کرده است

  69بازدید

  در قرآن کریم خداوند چه موجودی را به گهواره تشبیه کرده است سوالات مذهبی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زمین.

  کدام‌یک از موارد زیر از اصول دین است و عدم باور به آن مستلزم خروج از اسلام است

  71بازدید

  کدام‌یک از موارد زیر از اصول دین است و عدم باور به آن مستلزم خروج از اسلام است سوالات مذهبی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : معاد.