معنی ضرب المثل ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.

  745بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند اشاره به پس زدن دو قدرت در یک مکان دارد.

  معنی ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت

  1012بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توضیح و مفهوم ضرب المثل با اون زبون خوشت با پول زیادت یا با راه نزدیکت این ضرب المثل کنایه ای اشاره به نداشتن هیچ نکته مثبتی در شخص است.

  معنی ضرب المثل گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده

  20بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل از نخورده بگیر، بده به خورده

  119بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل از نخورده بگیر، بده به خورده دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله

  13بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد

  25037بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام با همه زیرکی بدام افتاد در واقع بیتی از یک شعر است. کاربرد این ضرب المثل در مواقعی ست که فرد احساس زرنگی می کند اما در نهایت عاقبت گرفتاری است.

  z : وا من اگه بلد بودم نمیومدم نتما بخورم 😐😐😐 لطفا تا چیزی نمیدونید لینک و سایت درست نکنید و مزاحم بقیه نشین

  زهرا : یعنی کسی که فکر میکندخیلی زرنگ است باز باهمین زرنگی به دام می افتد☝☝

  مهسا آقابابایی : سلام من مهسا آقابابایی هستم. پاسخ: مرغ باهوشی ک زیاد ب خودش اعتماد داشت، سرانجام برای نادانی ب دام افتاد. ❤❤❤ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  معنی ضرب المثل مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن

  57بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مفهوم ضرب المثل مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن اشاره به تمرکز داشتن روی اموال دارد تا در صورت گم شدن تهمتی به غیر نزنیم.

  معنی ضرب المثل گله گیهات بسرم ایشالاه عروسی پسرم

  86بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل گله گیهات بسرم ایشالاه عروسی پسرم دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل حرف راست را از دهن بچه باید شنید

  115بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل حرف راست را از دهن بچه باید شنید دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اشاره به پاک و معصوم بودن بچه ها.