لاک در فرهنگ گیاهان

    44بازدید

    معنی لاک در گیاه شناسی فرهنگ گیاهان خواص و فواید را از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند.