معنی اسم هیژان در فرهنگ نام ها

  284بازدید

  معنی نام هیژان در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، ارزیدن، جنبیدن (نگارش کردی: هژان).

  معنی اسم آرمناک در فرهنگ نام ها

  64بازدید

  معنی نام آرمناک در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسرانه، ارمنی- پسر هایکا، شخصی که ارمنیها نژاد خود را به او نسبت می دهند.