معنی اسم موکا در فرهنگ نام ها

  42بازدید

  معنی نام موکا در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول.

  معنی اسم رامونا در فرهنگ نام ها

  73بازدید

  معنی نام رامونا در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، نگهبان عاقل، لاتین نگهبان عاقل.

  معنی اسم نیک مهر در فرهنگ نام ها

  50بازدید

  معنی نام نیک مهر در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، آن که دارای محبتی کامل و شایسته است.

  معنی اسم شاها در فرهنگ نام ها

  48بازدید

  معنی نام شاها در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه و پسرانه، نام قلعه ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود.