معنی اسم نیک مهر در فرهنگ نام ها

  137بازدید

  معنی نام نیک مهر در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، آن که دارای محبتی کامل و شایسته است.

  معنی اسم هیژان در فرهنگ نام ها

  397بازدید

  معنی نام هیژان در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، ارزیدن، جنبیدن (نگارش کردی: هژان).

  معنی اسم شمیلا در فرهنگ نام ها

  171بازدید

  معنی نام شمیلا در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار، شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال.