معنی شعر تا چند منزوی در کنج خلوتی در بسته تا به کی در محبس تنی

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  370بازدید

  معنی بیت تا چند منزوی در کنج خلوتی در بسته تا به کی در محبس تنی مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تا چه زمانی میخواهی تنها و گوشه گیر باشی و تا کی میخواهی در جسم خود زندانی باشی.

  معنی شعر عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  1021بازدید

  معنی بیت عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : او انسانی عاشق است که خطر را به جان خرید و شب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید (اشاره دارد به لَیلَهُ المَبیت که مشرکان قصد داشتند حضرت محمد (ص) را به قتل برسانند. حضرت علی در جای خواب پیامبر خوابید تا ایشان به مدینه هجرت کنند.).

  معنی شعر جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  5325بازدید

  معنی بیت جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جهان را به تمامی، پرتوی از نور وجود خداوند بِدان و خداوند به دلیل آنکه در کمال پیدایی و آشکار بودن است، در این جهان پنهان به نظر می رسد [نورِخداوند تمامِ جهانِ هستی را فرا گرفته اما خداوند آن قدر آشکار است که از شدّت پیدایی، پنهان به نظر می رسد.

  معنی شعر فجر تا سینه‌ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  1791بازدید

  معنی بیت فجر تا سینه‌ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هیچ زمان نشد که خورشید از افق بالا بیاید و سینه آسمان را بشکافد و چشم حضرت علی (ع) را در خواب ببیند (یعنی حضرت علی همیشه قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شد.).

  معنی شعر مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست به مشکل نشیند

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  1060بازدید

  معنی بیت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست به مشکل نشیند مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : این بیت در واقع گلایه عاشق است به معشوق. عاشق از معشوق به خاطر رنجاندن دلش شکوه و شکایت می‌کند و حتی او را تهدید می‌کند و می‌گوید ممکن است براثر این رنجاندن‌ها دلش را فراری دهد نوایی نام یکی از مقام‌های موسیقی خراسانی هم هست که در شمال و جنوب خراسان به دو شکل مختلف توسط بخشی‌ها اجرا می‌شود. که در نوایی نوایی مشهور با شعر طبیب به آن رنگ و بو بخشیده شده است. نوایی نوایی را عموماً در دستگاه نوا و گاهی نیز در دستگاه ماهور اجرا کرده‌اند غزل طبیب اصفهانی جزو کاروانیات به شمار می‌رود. کاروان معشوق عازم سفر است و عاشق در پی ناقه گریان می‌دود.

  معنی شعر علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  190بازدید

  معنی بیت علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حضرت علی در راه خدا مثل یک شیر شجاع مبارزه می‌کرد و برترین مرد قوم عرب بود؛ او با تاریکی شب خو گرفته بود و دوستی داشت (اشاره به مناجات‌های حضرت علی در شب دارد.).

  معنی شعر چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت پرده برداری ز رخسار

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  994بازدید

  معنی بیت چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت پرده برداری ز رخسار مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پروردگارا ! وقتی هنگام بهار آشکار می شوی (اشاره دارد به زیبایی و سرسبزی بهار)، به راستی مثل این است که از چهره ات روی بند و نقاب را برداشتی و آن را به همگان نشان دادی مفهوم: تجلّی و جلوه ی آفریدگار در هستی، همه ی هستی نشانه ای از زیبایی خداوند است.

  معنی شعر الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر درکار ما کن

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  673بازدید

  معنی بیت الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر درکار ما کن مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پروردگارا فضل خودت را کمک و یاورما قراربده وبا رحمتت به کارهاوکردارماتوجّه کن مفهوم: درخواست بخشش الهی، طلب لطف و رحمت خداوند.

  معنی شعر چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  770بازدید

  معنی بیت چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : چرا از خودت نمی­پرسی که این­همه شکل و تصویر از کجا پیدا و پدیدار می­ شود؟.

  معنی شعر دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  148بازدید

  معنی بیت دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درِ خانه، دست به دامان مولای متقین شد که ای علی از تصمیم رفتن به مسجد صرف نظر بنما و از من عبور مکن.