معنی شعر جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  6872بازدید

  معنی بیت جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جهان را به تمامی، پرتوی از نور وجود خداوند بِدان و خداوند به دلیل آنکه در کمال پیدایی و آشکار بودن است، در این جهان پنهان به نظر می رسد [نورِخداوند تمامِ جهانِ هستی را فرا گرفته اما خداوند آن قدر آشکار است که از شدّت پیدایی، پنهان به نظر می رسد.

  معنی شعر آن دم صبح قیامت‌ تأثیر حلقه‌ ی در شد از او دامن‌گیر

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  421بازدید

  معنی بیت آن دم صبح قیامت‌ تأثیر حلقه‌ ی در شد از او دامن‌گیر مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : در آن سحرگاه که اثرش مانند روز قیامت هولناک بود، حلقه در، به عبای حضرت علی (ع) آویخت و مانع از رفتن ایشان شد (اشاره به روز ضربت خوردن امام علی (ع)، هنگام نماز صبح که به سمت مسجد کوفه می‌رفت.).

  معنی شعر عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  2452بازدید

  معنی بیت عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : او انسانی عاشق است که خطر را به جان خرید و شب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید (اشاره دارد به لَیلَهُ المَبیت که مشرکان قصد داشتند حضرت محمد (ص) را به قتل برسانند. حضرت علی در جای خواب پیامبر خوابید تا ایشان به مدینه هجرت کنند.).

  معنی شعر به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  513بازدید

  معنی بیت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : برای دیدن خداوند به چشمان خودت فشار نیاور. چون هرگز نمی توانی او را با دو چشم خود ببینی. (خداوند موجودی مادی نیست که تو یا هر کس دیگری او را با چشم سر ببینند. این اعتقاد از عقاید شیعه است و فردوسی نیز فردی شیعی مذهب بوده است و در این بیت گوشه ای از اعتقادات خود را بیان می کند.) {بیننده در این بیت به معنی چشم است.}.

  معنی شعر پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  1953بازدید

  معنی بیت پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خداوند پاک و بی عیب با فرمان خود، تمام پدیده ها و موجودات را (ماه و خورشید و شب و روز را) مطیع خود کرده است.

  معنی شعر فجر تا سینه‌ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  3645بازدید

  معنی بیت فجر تا سینه‌ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هیچ زمان نشد که خورشید از افق بالا بیاید و سینه آسمان را بشکافد و چشم حضرت علی (ع) را در خواب ببیند (یعنی حضرت علی همیشه قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شد.).

  معنی شعر که تواند که دهد میوه الوان از چوب یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  478بازدید

  معنی بیت که تواند که دهد میوه الوان از چوب یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تنها خداوند بزرگ است که می تواند از چوب درخت، میوه های رنگارنگ و از خار، گل های سرح زیبا، پدید آورد.

  معنی شعر تا چند منزوی در کنج خلوتی در بسته تا به کی در محبس تنی

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  501بازدید

  معنی بیت تا چند منزوی در کنج خلوتی در بسته تا به کی در محبس تنی مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تا چه زمانی میخواهی تنها و گوشه گیر باشی و تا کی میخواهی در جسم خود زندانی باشی.

  معنی شعر مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست به مشکل نشیند

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  1408بازدید

  معنی بیت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست به مشکل نشیند مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : این بیت در واقع گلایه عاشق است به معشوق. عاشق از معشوق به خاطر رنجاندن دلش شکوه و شکایت می‌کند و حتی او را تهدید می‌کند و می‌گوید ممکن است براثر این رنجاندن‌ها دلش را فراری دهد نوایی نام یکی از مقام‌های موسیقی خراسانی هم هست که در شمال و جنوب خراسان به دو شکل مختلف توسط بخشی‌ها اجرا می‌شود. که در نوایی نوایی مشهور با شعر طبیب به آن رنگ و بو بخشیده شده است. نوایی نوایی را عموماً در دستگاه نوا و گاهی نیز در دستگاه ماهور اجرا کرده‌اند غزل طبیب اصفهانی جزو کاروانیات به شمار می‌رود. کاروان معشوق عازم سفر است و عاشق در پی ناقه گریان می‌دود.

  معنی شعر علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  343بازدید

  معنی بیت علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حضرت علی در راه خدا مثل یک شیر شجاع مبارزه می‌کرد و برترین مرد قوم عرب بود؛ او با تاریکی شب خو گرفته بود و دوستی داشت (اشاره به مناجات‌های حضرت علی در شب دارد.).