داروی اکسازپام برای چیست

  خواص عوارض داروی اکسازپام دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرام بخش , اختلالات اضطرابی, بی خوابی.

  داروی لیوتیرونین سدیم برای چیست

  خواص عوارض داروی لیوتیرونین سدیم دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کم کاری تیروئید (هپوتیروئید) , گواتر ساده غیر سمی.

  داروی دیازپام برای چیست

  خواص عوارض داروی دیازپام دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درمان اضطراب , تشنج , ضد لرزش , ضد حملات ترس (پانیک) در اسپاسم عضلانی (به عنوان شل کننده عضلات , اسپاسم در بیماران کزاز).

  داروی کلوزاپین برای چیست

  خواص عوارض داروی کلوزاپین دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیماری روانی (سایکوز , اسکینروفرنی) , اختلال رفتاری ناشی از فراموشی پیری (دمانس) , سایکوز همراه بیماری پارکینسون.

  داروی استازولامید برای چیست

  خواص عوارض داروی استازولامید دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کلوکوم (آب سیاه) چشم (با زاویه باز) درمان نارسایی قلبی و ادم آن , بیماری حاد ارتفاع تشنج میکلونیک) , جلوگیری از سنگ سازی کلیوی.

  داروی لیزینوپریل برای چیست

  خواص عوارض داروی لیزینوپریل دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فشار خون بالا , گشاد کننده عروق در نارسایی احتقانی قلب, انفارکتوس حاد میوکارد (سکته قلبی).

  داروی کلونازپام برای چیست

  خواص عوارض داروی کلونازپام دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تشنج , اختلالات حملات عضلانی (میوکلونیک) در صرع.

  داروی آلو پورینول برای چیست

  خواص عوارض داروی آلو پورینول دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نقرس که یک نوع آرتریت مرتبط با افزایش اسیداوریک است و درمان عوارض کلیوی نقرس , سنگ های کلیوی اگزالات کلسیم.

  داروی ادتیت دی کبالت برای چیست

  خواص عوارض داروی ادتیت دی کبالت دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مسمومیت با ترکیبات سیانیدی.