داروی اکسازپام برای چیست

  23بازدید

  خواص عوارض داروی اکسازپام دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرام بخش , اختلالات اضطرابی, بی خوابی.

  داروی لیوتیرونین سدیم برای چیست

  29بازدید

  خواص عوارض داروی لیوتیرونین سدیم دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کم کاری تیروئید (هپوتیروئید) , گواتر ساده غیر سمی.

  داروی دیازپام برای چیست

  16بازدید

  خواص عوارض داروی دیازپام دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درمان اضطراب , تشنج , ضد لرزش , ضد حملات ترس (پانیک) در اسپاسم عضلانی (به عنوان شل کننده عضلات , اسپاسم در بیماران کزاز).

  داروی کلوزاپین برای چیست

  12بازدید

  خواص عوارض داروی کلوزاپین دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیماری روانی (سایکوز , اسکینروفرنی) , اختلال رفتاری ناشی از فراموشی پیری (دمانس) , سایکوز همراه بیماری پارکینسون.

  داروی استازولامید برای چیست

  18بازدید

  خواص عوارض داروی استازولامید دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کلوکوم (آب سیاه) چشم (با زاویه باز) درمان نارسایی قلبی و ادم آن , بیماری حاد ارتفاع تشنج میکلونیک) , جلوگیری از سنگ سازی کلیوی.

  داروی لیزینوپریل برای چیست

  23بازدید

  خواص عوارض داروی لیزینوپریل دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فشار خون بالا , گشاد کننده عروق در نارسایی احتقانی قلب, انفارکتوس حاد میوکارد (سکته قلبی).

  داروی کلونازپام برای چیست

  19بازدید

  خواص عوارض داروی کلونازپام دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تشنج , اختلالات حملات عضلانی (میوکلونیک) در صرع.

  داروی آلو پورینول برای چیست

  19بازدید

  خواص عوارض داروی آلو پورینول دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نقرس که یک نوع آرتریت مرتبط با افزایش اسیداوریک است و درمان عوارض کلیوی نقرس , سنگ های کلیوی اگزالات کلسیم.

  داروی ادتیت دی کبالت برای چیست

  14بازدید

  خواص عوارض داروی ادتیت دی کبالت دز مصرفی موارد کاربرد چند عدد تداخلات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مسمومیت با ترکیبات سیانیدی.