مترادف و متضاد آثار

  269بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آثار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رد، رگه، نشانه‌ها، کارها، تالیفات، نوشته‌ها، پیامدها، تبعات.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مفرد 13 روز قبل
  0

  مفرد

  ناشناس 28 روز قبل
  -2

  مخالف. متضادکلمه نقش رومیخوام ممنون

  0
  ستایش 17 روز قبل

  رد