معنی آجستن در لغت نامه دهخدا

    7بازدید

    معنی کلمه آجستن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : آجستن. [ج َ ت َ] (مص) نشاندن درخت. (فرهنگ شعوری). رجوع به نواجسته و نواخسته شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟