معنی اسم آذربرزین در فرهنگ نام ها

  17بازدید

  معنی نام آذربرزین در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسرانه، آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر (آتش) + برزین (با شکوه), پسرانه، آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر (آتش) + برزین (با شکوه)، نام نوه رستم و پسر فرامرز که سپهسالاربهمن بود، نام یکی از آتشکده های مهم در زمان ساسانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آذربرزین 13 روز قبل
  0

  معنی نام آذربرزین