مترادف و متضاد آرامش

  1419بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آرامش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آسایش، آسودگی، استراحت، راحت، راحتی، فراغ‌بال، فراغت، آشتی، صلح، صلحجویی، مسالمت، آرام، تسکین، سکون، قرار، امان، امنیت، ایمنی، سکینه، طمانینه (متضاد) آشوب، بلوا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  متضادکلمه آرامش چی می شوده؟

  ادرین اگرست 5 ماه قبل
  -1

  مخالفش نا ارماش است

  شایان امدادی 7 ماه قبل
  2

  متضاد: اضطراب، بیقراری، تشویش، دغدغه، دلهوره، دلشوره، دلنگرانی، دلواپسی، سرآسیمگی، قلق، هراش

  شایان امدادی 7 ماه قبل
  1

  اضطراب، بیقراری، تشویش، دغدغه، دلشوره، دلهره، دلنگرانی، دلواپسی، سرآسیمگی، قلق، هراش

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  خشم

  3
  ادرین اگرست 5 ماه قبل

  😂