مترادف و متضاد آرامگاه

    496بازدید

    مترادف و متضاد کلمه آرامگاه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : تربت، خاک، خاکجا، ضریح، قبر، گور، لحد، مثوی، مدفن، مرقد، مزار، مقبره.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟