معنی آزموده در لغت نامه دهخدا

  238بازدید

  معنی کلمه آزموده در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزموده. [زْ / زِ دَ / دِ] (ن مف) مجرب. ممتحَن. سنجیده. مُدَرَّب. مُنجَد. منجَذ. حُنک. موقر. (صُراح). کاردیده. کرده کار. پخته. سُخته. ورزیده. دنیادیده: ابا ششهزار آزموده سوار همی دارد آن بستگان را بزار فردوسی دو ره ششهزار آزموده سوار زره دار با گرزه ٔ گاوسار فردوسی ز قلب سپاه اندر آمد چو کوه ابا ده هزار آزموده گروه فردوسی برد ده هزار آزموده سوار همه نیزه دار ازدرِ کارزار فردوسی بر مردم ناآزموده ایمن مباش و آزموده از دست مده که روزگار دراز باید تا باز کسی آزموده و معتمد به دست آید که اندر مثل آمده است که ددِ آزموده به از مردم ناآزموده. (از قابوسنامه). || ریاضت دیده. ورزیده. کارکشته: وگر آزموده نباشد ستور نشاید به تندی بر او کرد زور فردوسی و رجوع به آزمایش شود - کارآزموده، نیک مُجرّب - گرم و سرد نیازموده بودن، بسیار ناپخته و بی تجربه بودن: همی گفت کاوس خود کامه مرد نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد فردوسی بدو گفت گودرز کای شیرمرد نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد فردوسی خردمند باشد جهاندیده مرد که بسیار گرم آزموده است و سرد سعدی (بوستان) جهاندیده ای، آرامیده ای، گرم و سرد چشیده ای، نیک و بد آزموده ای. (گلستان) - نیک و بد (گرم و سرد) آزموده بودن، سخت مُجرب بودن - امثال: آزموده را آزمودن پشیمانی آرد. (قره العیون) آزموده را آزمودن جهل است بناآزموده کار مفرمای و به آزموده استادی مکن ددِ آزموده به از مردم ناآزموده. (قابوسنامه).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارینا 17 روز قبل
  0

  هم خانواده نیافتم

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  جمع ازموده

  0
  سارینا 17 روز قبل

  ازمایش