مترادف و متضاد آغاز

  305بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آغاز واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابتدا، اوان، اوایل، اول، بدایت، بدو، سرآغاز، شروع، عنفوان، فاتحه، مبدا، مطلع، مقدمه، نخست (متضاد) پایان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 4 روز قبل
  0

  داروهای ویتامین دار و مکمل

  ارغوان 4 روز قبل
  0

  معنی کلمه آغاز : ابتدا ، شروع ، اول

  مخالف کلمه آغاز : انتها ، آخر

  ارغوان 4 روز قبل
  0

  مترادف کلمه آغاز : شروع ، ابتدا ، اول

  متضاد کلمه آغاز : پایان ، انتها

  امیدوارم که درست گفته باشیم

  چرا 12 روز قبل
  -1

  چرا