مترادف و متضاد آغاز

  1045بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آغاز واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابتدا، اوان، اوایل، اول، بدایت، بدو، سرآغاز، شروع، عنفوان، فاتحه، مبدا، مطلع، مقدمه، نخست (متضاد) پایان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ....،،، 6 ماه قبل
  0

  مترادف: اول. اوایل

  متضاد: آخر. اواخر. اتمام. نهایت

  محمد 7 ماه قبل
  -1

  حرفت کله پوک

  علی 8 ماه قبل
  -1

  داروهای ویتامین دار و مکمل

  ارغوان 8 ماه قبل
  0

  معنی کلمه آغاز : ابتدا ، شروع ، اول

  مخالف کلمه آغاز : انتها ، آخر

  ارغوان 8 ماه قبل
  1

  مترادف کلمه آغاز : شروع ، ابتدا ، اول

  متضاد کلمه آغاز : پایان ، انتها

  امیدوارم که درست گفته باشیم