معنی آفتابه خانه در لغت نامه دهخدا

    12بازدید

    معنی کلمه آفتابه خانه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : آفتابه خانه. [ب َ / ب ِ ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) بیت الخلا.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟