معنی آلتون در فرهنگ معین

  23بازدید

  معنی کلمه آلتون در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : [تر - مغ.] (اِ.) = التون: زر، طلا، نامی از نام های زنان و کنیزکان ترک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسن 22 روز قبل
  0

  لتون به عربی

  حسن 22 روز قبل
  0

  لتون