مترادف و متضاد آلودگی

  168بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آلودگی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پلیدی، کثافت، ناپاکی، فجور، فسق، گناه، آغشتگی، آلوده‌شدن، درگیری، دین، قرض، وامداری، به‌انحطاطکشیده‌شدن، منحطشدن (متضاد) تمیزی، عصمت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آیدا قربان زاده 15 روز قبل
  0

  تمیزی

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  تمیزی