مترادف و متضاد آوخ

  368بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آوخ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آوه، افسوس، دریغ، دریغا، واه، هیهات.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آوخ 27 روز قبل
  0

  متضاد کلمه آوخ