معنی ابظر در لغت نامه دهخدا

  17بازدید

  معنی کلمه ابظر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابظر. [اَ ظَ] (ع ص) اقلف. نابریده. نامختون. ختنه ناکرده. || کش لب بالا بزرگ بود. لب زبرین ْبزرگ. آنکه میان لب زَوَرینش بیرون آمده بود. (تاج المصادر بیهقی). آنکه لب بالائین او پیش آمده باشد. که در میان لب بالائین تندی و پیش آمدگی و برآمدگی بود. لب زَوَرین ْبزرگ. (مهذب الاسماء). مؤنث: بَظْراء. ج، بُظر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رهبری 13 روز قبل
  0

  زورین نوعی کمان هست و با آن شاعران تصویرسازی زیاد کرده اند

  زورین کش سپهرم از آن گشت جانگداز مانند دیو خصم ز تیر شهاب من اظهری شیرازی