معنی ابوالجراح العقی... در لغت نامه دهخدا

  7بازدید

  معنی کلمه ابوالجراح العقی... در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابوالجراح العقیلی. [اَ بُل ْ ؟] (اِخ) یکی از فصحای عرب. و شاید ابوالجراح معاصر یحیی بن خالد همین عقیلی باشد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر 7 روز قبل
  0

  معنی العقی