معنی اتوکراسی در فرهنگ هوشیار

    7بازدید

    معنی کلمه اتوکراسی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : انگلیسی خودکامگی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟