مترادف و متضاد احسان

  205بازدید

  مترادف و متضاد کلمه احسان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انعام، بخشش، خوبی، دهش، عطا، محاسن، مرحمت، منت، نواخت، نوال، نوع‌پروری، نوع‌دوستی، نیکخواهی، نیکوکاری، نیکویی، نیکی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  بهار 19 روز قبل
  0

  امید و ارم که خوشتان آمده باشد .

  0
  مدیرسایت 12 روز قبل

  😍😍😍

  بهار 19 روز قبل
  0

  متضاد احسان : بَدی
  دوستان امیدوارم که خوشتان آمده باشد.

  0
  مدیرسایت 12 روز قبل

  ازشما ممنونم