معنی احمدچاله پی در لغت نامه دهخدا

  50بازدید

  معنی کلمه احمدچاله پی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احمدچاله پی. [اَ م َ ل َ پ َ] (اِخ) یکی از قراء لال آباد از بارفروش. رجوع بکتاب مازندران رابینو ص 44 و 118 شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی اکبر کریم تبار 17 روز قبل
  0

  درود

  در مازندران، بابل و در جاده قدیم آمل دو روستا با نام پایین و بالا احمد چاله پی وجود دارد. در تقسیمات کشوری هیچ گونه توجه ای به ریشه یابی واژه نشده و بیشتر مایل به فارسیزه کردن واژگاه کهن تبری دیده می شود. بر پایه پژوهش های من، احمد چاله پی در زیرساخت امچال په و آنگاه امجال په بوده است؛ تکواژ اَم در زیر ساخت هَن به معنی چاله و آبگیری با گیاهان خودرو معنی می دهد؛ بنابراین می توان گفت که نام روستا از دو واژه « هن» و چال یا جال برگرفته شده است. افزون بر این در پارسی باستان همخوان چ به ج در فارسی پهلوی دگرگون شده و در پایان در فارسی امروز ج به ز تبدیل شده است. شاهد این ادعا را می توان در واژه روچه / روج و روز ببینیم و در زبان تبری جار یا جاله در فارسی به زار بدل می گردد: پمه جار= پنبه زار / گنم جار= گندم زار. پس پایین احمد چاله پی در زیر ساخت « پایین ام چال په یا پایین ام جال په بوده است: آبادی در کنار نهرهای فراوان.

  با احترام، علی اکبر کریم تبار.