مترادف و متضاد احوال

  205بازدید

  مترادف و متضاد کلمه احوال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حال، اعمال، حالات، اوضاع، سرگذشت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  النا 4 روز قبل
  1

  من میگم متضاد احوال

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  مترادف احوال :حال ،حالات،اوضاع

  هم خانواده احوال:احوال پرسی ،حال