معنی اختان در لغت نامه دهخدا

  117بازدید

  معنی کلمه اختان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اختان. [اَ] (ع اِ) ج ِ خَتَن. دامادان. || اقارب عروس مثل پدر و برادر و پدرزن و برادرزن. (آنندراج).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شیزوکا 23 روز قبل
  1

  پدر زن یا برادر زن