معنی ادمانت در لغت نامه دهخدا

    15بازدید

    معنی کلمه ادمانت در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ادمانت. [اُ دُ] (اِخ) نام قومی که در عهد خشایارشا معادن طلا و نقره ٔ کوه پان ژِه را استخراج میکردند. (ایران باستان ص 749).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟