ارزش یک رادیوی کوچک 720 تومان است این رادیو به چه قیمتی فروخته شود تا 20% قیمت فروش آن سود باشد ؟

  ارزش یک رادیوی کوچک 720 تومان است این رادیو به چه قیمتی فروخته شود تا 20% قیمت فروش آن سود باشد ؟ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : 900 تومان 📻.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  امید 11 روز قبل
  0

  قیمت فروش =x
  x_20%x=720
  x=900