از صور فلکی در حل جدول جواب

  1681بازدید

  جواب و پاسخ از صور فلکی در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دباکبر, ذات‌الکرسی ثور، جوزا دب اکبر ثور جوزا، قوس خرچنگ قوس ثور، قوس ‌اسد حمل اسد (شیر)، ثریا، ثور (گاو)، جدی (بزغاله)، جوزا (دو پیکر)، حمل (بره)، حوت (ماهی)، دب اصغر (خرس کوچک)، دب اکبر (خرس بزرگ)، دلو، ذات الکرسی، سرطان (خرچنگ)، سنبله، عقرب (کژدم)، قوس (کمان)، میزان (ترازو) جوزا سَبُع جوزا، ثور سنبله، کلب, ثور, جوزا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  از صور فلکی

  0
  هانیه 12 روز قبل

  یکی از صورت های فلکی