از عوامل بیماری زا در حل جدول جواب

  279بازدید

  جواب و پاسخ از عوامل بیماری زا در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ویروس, ویروس، باکتری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  النا علیرضایی 29 روز قبل
  0

  آغازیان،قارچ ها

  رینا کلپوری 29 روز قبل
  0

  باتری

  النا علیرضایی 29 روز قبل
  0

  آغازیان،قارچ ها جزو عوامل بیماری زا هستند.

  النا علیرضایی 29 روز قبل
  0

  آغازیان،قارچ ها،جزو عوامل بیماری زا هستند.

  النا علیرضایی 29 روز قبل
  0

  آغازیان،قارچ ها حزو عوامل بیماری زا هستند.