از همه‌ مهمتر به انگلیسی ترجمه معنی

  معنی و ترجمه کلمه از همه‌ مهمتر از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : Foremost.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Bahar 10 روز قبل
  0

  Foremost is used both as an adjective and adverb. As an adjective it means most prominent in rank, importance, or position. And as an adverb it means before anything else in rank, importance, or position; in

  Example (adjective): This is one of the country's foremost arts centres.

  Example (adverb): First and foremost, make sure whatever you wear fits you properly.