معنی اسامی در لغت نامه دهخدا

  62بازدید

  معنی کلمه اسامی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اسامی. [اَ] (ع اِ) ج ِ اسماء. جج ِ اسم. (غیاث اللغات). نامها: حاضران گفتند تفصیل اسامی ایشان بازگوی. (کلیله و دمنه) اسامی ساکنان کوی او دریک ورق دیدم در آن دیباچه ٔ دولت حدیث ما نمیگنجد امیرحسن دهلوی., اسامی. [اُ می ی] (ص نسبی) منسوب به أسامهبن زید حب ّ رسول (ص). (انساب سمعانی).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هوفر 5 ماه قبل
  0

  هوفر

  هوفر 5 ماه قبل
  0

  تلفظو معنى هوفر