معنی اسیر و ابیر در لغت نامه دهخدا

  27بازدید

  معنی کلمه اسیر و ابیر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اسیر و ابیر. [اَرُ اَ] (ص مرکب، از اتباع) بمعنی اسیر بکار رود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  یوسف آزاد 6 روز قبل
  -1

  هم خانواده کلمه اسیر