مترادف و متضاد اشغالگر

  219بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اشغالگر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : متصرف، مهاجم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  انجفی 11 روز قبل
  0

  واژه اشغال به معنی تصرف ،در اختیار خود قرار دادن ،فضایی را پر کردن پس متضاد این کلمه می تواند کلمه انصراف ،خالی شدن ،آزاد شدن ،ترک کردن باشد

  حسام 1 ماه قبل
  -1

  هم خانواده همیشه چیست

  حسام 1 ماه قبل
  0

  هم خانواده همیشه

  حسام 1 ماه قبل
  -1

  هم خانواده همیشه چیست.

  -1
  انجفی 11 روز قبل

  برای کلمه همیشه چون ریشه فعلی وجود ندارد نمی توان هم خانواده ای قرار داد مانند کلمه معلم که ریشه آن علم است و کلماتی مانند تعلیم ،عالم،معلوم ،تعالیم تعلم که همه از ریشه و مصدر علم گرفته شده اند پس کلمه ای که نتوان برای آن ریشه ومصدری پیدا کنیم هم خانواده ای ندارد اسامی اشیاء میخ،چاقو،چوب و...