مترادف و متضاد اصرار

  205بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اصرار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابرام، الحاح، انهماک، پافشاری، پیله، تاکید، سماجت، مداومت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 21 روز قبل
  0

  م

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  گگمگ

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  ممنسنشحخسخشتشنشنش

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  پافشاری