مترادف و متضاد اضافه

  984بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اضافه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افزون، افزایش، جمع، علاوه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهری عزیزی 1 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه اضافه =کم کردن ،کاهش

  نازنین 4 ماه قبل
  0

  میشه کم

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  کم

  امیر مهدی ایرانپور 7 ماه قبل
  -1

  اضافه

  0
  ناشناس 6 ماه قبل

  متتضاد اضافه

  0
  کم 7 ماه قبل

  کم