معنی افراط در فرهنگ هوشیار

  43بازدید

  معنی کلمه افراط در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از حد درگذرانیدن، زیاده روی کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فراط 13 روز قبل
  0

  فراط