مترادف و متضاد اقل

  122بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اقل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اندک، کم، کمتر، کمینه، ناچیز (متضاد) اکثر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ارتین 14 روز قبل
  1

  باش