مترادف و متضاد الحاق

  120بازدید

  مترادف و متضاد کلمه الحاق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اتصال، انضمام، پیوستگی، پیوستن، ضمیمه، وصل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر 2 ماه قبل
  3

  متضاد کلمه الحاق چست

  ناشناس 2 ماه قبل
  3

  متضاد کلمه الحاق چیست