معنی الفت در فرهنگ معین

  84بازدید

  معنی کلمه الفت در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مص ل.) معتاد شدن، انس گرفتن، (اِمص.) عادت، انس، دوستی، همدمی. [خوانش: (اُ فَ) [ع. الفه]].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سید محمد علی سیده 1 ماه قبل
  0

  الفت دادن یا پیوند دادن

  سید محمد علی سیده 1 ماه قبل
  0

  الفت دادن یا پیوند دادت