الله‌ بختی‌ به انگلیسی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه الله‌ بختی‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Aleatory, Casual, Devil-May-Care, Erratic, Fluky, Haphazard, Hit-Or-Miss, Random, Spot, Tossup, Touch-And-Go.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟