معنی امولیقون در لغت نامه دهخدا

    16بازدید

    معنی کلمه امولیقون در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : امولیقون. [] (اِ) بیونانی ابار است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). رجوع به ابار شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟